JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Energetika

Diagnostika parních a plynových turbín

  • Kontroly turbínových skříní - zjišťování trhlinového poškození dlouhodobě provozovaných turbínových skříní, dokumentace vad, jejich sledování
  • Kontroly turbínových rotorů - nedestruktivní kontrola lopatek rotorů, vlastního hřídele rotoru, kontrola vývrtu rotoru, kontrola čepů a disků rotoru
  • Kontroly příslušenství turbín - nedestruktivní kontroly svorníků skříní, kluzných ložisek, částí ventilů atd.
  • Vibrodiagnostika - měření a vyhodnocení vibrací strojů včetně frekvenční analýzy
  • Materiálové rozbory - materiálová analýza, destruktivní zkoušky, metalografická šetření atd.

 

Diagnostika parních a horkovodních kotlů

  • Kontroly tlakových systémů kotlů - zjišťování trhlinového a mechanického poškození svarů a trubek.Měření zbytkových tlouštěk stěny trubek tlakového systému kotle
  • Kontroly parovodů a horkovodů - zjišťování trhlinového poškození svarů a ohybů parovodů a horkovodů instalovaných na kotelnách nebo volné v terénu
  • Materiálové rozbory - materiálová analýza, destruktivní zkoušky, metalografická šetření atd.

 

Diagnostika tepelných výměníků a kondenzátorů

  • Nedestrukivní kontroly trubek výměníků - zjišťování charakteru poškození trubek ve svazcích výměníků. Pro kontrolu neželezných a antikorových trubek je využívána metoda vířivých proudů. Pro kontrolu železných trubek jsou používány sondy nové generace tzv. BIAS sondy. K vizuální kontrole se používají pevné i ohebné endoskopy.