JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Fotogalerie

    • AAA
    • BBB

Strojírenství a těžký průmysl

Objednatel Název akce Místo akce
Interstroj a.s., Chomutov NDT při výrobě strojních součástí VT Chomutov
Pilsen Steel s.r.o. Plzeň Ultrazvuková zkouška rotoru generátoru Harbin, Čína
Pilsen Steel s.r.o. Plzeň Navrhnutí a montáž vícekanálového ultrazvukového systému pro zkoušení výkovků ŠKODA Kovárny s.r.o. Plzeň
Pilsen Steel s.r.o. Plzeň Ultrazvuková zkouška výkovků hřídele St.Petěrburg, Rusko
Pilsen Steel s.r.o. Plzeň Ultrazvuková zkouška výkovku lisovacího válce SeAH Steel corp.,Jižní Korea
Pilsen Steel s.r.o. Plzeň Ultrazvuková zkouška rotoru generátoru Charlotte N.C.,USA
Pilsen Steel s.r.o. Plzeň Ultrazvuková zkouška výkovků obručí (vyřizování reklamce) Rothe Erde , Německo
Pilsen Steel s.r.o. Plzeň Ultrazvuková zkouška výkovku generátorového rotoru 62 tun STGC Shangai, Čína
Sandvik Chomutov s.r.o. Těsnostní zkoušky chladícího tunelu Rodr Sandvik Chomutov Precision Tubes s.r.o.

Ocelové konstrukce

Posuzování stavu ocelových konstrukcí

    • Vizuální kontroly ocelových konstrukcí - zjišťování stavu korozního poškození,deformací nosníků, kvalitu spojů atd.
    • Nedestruktivní kontroly na ocelových konstrukcích - ultrazvukové měření tlouštěk stěn nosníků, zjišťování trhlinové poškození v oblastech spojů jednotlivý částí konstrukce

Ocelové konstrukce

Objednatel Název akce Místo akce
Excon a.s., Praha Diagnostická kontrola nosných konstrukcí kotlů K1 ÷ K4 v ETU II ČEZ a.s. Elektrárna Tušimice 2
SMP CZ,a.s. Praha Diagnostická kontrola nosných konstrukcízauhlování a kabelových mostů ČEZ a.s. Elektrárna Tušimice 2
INDBau s.r.o. Diagnostika ocelové konstrukce jeřábu BRUSH s.r.o.,Plzeň
BPO s.r.o., Ostrov Diagnostika ocelové konstrukce lávky přes řeku Ohře ČEZ a.s., Elektrárna Tisová
BPO s.r.o., Ostrov Diagnostika ocelové zauhlovacích strojů ČEZ a.s., Elektrárna Prunéřov
Severočeské vodovody a kanalizace Diagnostika ocelové konstrukce vodovodního převaděče v Bezručově údolí Bezručovo údolí Chomutov
Metrostav, a.s. Praha Nedestruktivní zkoušky svarů střešní konstrukce Hala Ž.S. Praha Hlavní nádraží , ČR