JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Elektromagnetické metody (ET,RFT,BIAS a MFL)

Metoda vířivých proudů je nejpoužívanější metodou elektromagnetického zkoušení elektricky vodivých materiálů a patří mezi tzv. povrchové metody. Metoda vířivých proudů snadno a jednoznačně odhalí v materiálu velmi jemné povrchové trhliny, různá korozní napadení, mechanické deformace, záměnu materiálu a těsně podpovrchové vady. Metoda je založena na principu vzniku vířivého proudu na povrchu vodivého materiálu, který skrze sondu je schopen detekovat vadu na povrchu materiálu.

 

Vířivé proudy jsou široce využívány v jaderném, energetickém, petrochemickém, automobilovém, leteckém a strojírenském průmyslu. Nejčastější využití vířivých proudů je kontrola neferomagnetických trubek ve výrobě nebo již nainstalovaných neferomagnetických trubek v tepelných výměnících pracujících v energetickém či petrochemickém provozu. Dále má tato metoda velmi dobré výsledky při kontrole listů lopatek rotorů parních nebo spalovacích turbín. V automobilovém průmyslu je metoda využívána k testování různých součástek na výskyt jemných trhlin nebo na zjišťování materiálových vlastností, jako je např. tvrdost prokalené vrstvy či záměna materiálu.

 

Pro správné nastavení přístrojů je v této metodě velmi nutné používat tzv. etalony s umělými vadami stejného materiálu jako je zkoušený kus.

 

Příbuznou aplikací této metody je metoda rozptylových magnetických toků, kterou je možno zkoušet feromagnetické trubky.