JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Magnetická metoda (MT)

Patří mezi nejpoužívanější povrchové nedestruktivní metody - tj. hledání povrchových a těsně podpovrchových vad ( do hloubky max. cca 5 mm ) ve feromagnetických předmětech. Feromagnetický předmět, který se má kontrolovat, se vhodným způsobem zmagnetuje a na povrch se nanese feromagnetický prášek. V místě vady je magnetické pole deformováno, vystupuje nad povrch a vytváří tzv. rozptylový magnetický tok. Částice feromagnetického prášku jsou působením rozptylového pole přitahovány a v místě vad se seskupí. Takto vytvořené obrazce jsou obvykle charakteristické pro typ detekované necelistvosti. Citlivost metody je největší pro povrchové vady a výrazně se snižuje se zvětšováním vzdálenosti podpovrchové vady od povrchu. Charakteristické typy vad, které je možno detekovat touto metodou, jsou např. trhliny, praskliny, přeložky u výkovků, zdvojeniny na návarových hranách plechů, u odlitků zavaleniny a některé podpovrchové objemové vady.

 

Existuje mnoho aplikací této metody, které se rozdělují do dvou velkých skupin: Stacionární zkoušení - zkoušení nových výrobků ( výkovky, odlitky, svařence ) Mobilní zkoušení - zkoušení ploch, svarů v terénu

 

Zvláštní formou této metody je i demagnetizace ( odmagnetování ) jednotlivých součástek.

 

Firma je pro tuto metodu vybavena:

 

    • Pro mobilní zkoušení - ruční magnety; UV lampou; měrky MTU3, Betholdova; detekční prostředky pro barevnou i fluorescenční metodu

    • Pro stacionární zkoušení - proudový zdroj 600/1000 A; magnetické a proudové elektrody; etalony, UV lampa a detekční prostředky