JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Prozařovací metoda (RT)

Tato metoda patří mezi základní nedestruktivní ( tzv. objemové ) metody . Princip metody je využití lokální změny intenzity pronikavého záření prošlého zkoušeným předmětem. Změna záření se registruje pomocí radiografického filmu,kde je v negativu zobrazen vnitřní objem zkoušeného předmětu.

 

Tato zkouška je zaměřena především na zjišťování vnitřních objemových vad v materiálu a ve svarech.

 

Zkouška je uřčena pro hledání vad v hloubce cca 10 ÷ 100 mm ( izotop Ir192 ) a pro menší hloubky je využívána RTG lampa.

 

Firma používá nejčastěji radiografické filmy značky Foma, na přání zákazníka filmy Agfa. Pro zjištění jakosti radiogramů firma disponuje měrkami pro všechny běžné kovové materiály.

 

Jako zdroj radioaktivního záření je využíván Izotop Ir v krytu firmy Gammamat a rentgenová lampa značky YXLON - Y.YXPO 225, s parametry max. 225kV a 10 mA.