JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Ultrazvukové metody (UT, Phased Array, TOFD a EMAT)

phased arrayPatří mezi nejpoužívanější objemové metody - tj. hledání vnitřních vad v kovových a umělohmotných předmětech. Ultrazvuková metoda využívá vniku ultrazvukových vln do zkoušeného materiálu. Ultrazvukové vlny jsou do materiálu dopraveny přes ultrazvukovou sondu.Ultrazvukových sond je celá řada. Liší se hlavně úhlem, pod kterým vnikají ultrazvukové vlny do materiálu. Jeli ve zkoušeném materiálu nějaká necelistvost, dojde ke zpětnému odrazu ultrazv. vln do sondy. Na obrazovce přístroje se pak tento odraz ( „ echo “ ) vyhodnocuje. Zkoušení ultrazvukem je zaměřeno především na zjišťování objemových vnitřních vad materiálu, plošných vad typu trhlin a zdvojenin, zjišťování tloušťky stěn. Velmi rozšířenou aplikací je zjišťování a hodnocení vad svarových spojů.

 

Nejnovější aplikací ultrazvukového zkoušení, kterou firma disponuje je technika Phased Array.

 

Phased Array technologie je časové řízení buzení jednotlivých měničů. Tato technika využívá sondy s fázovanou soustavou měničů - víceměničové sondy, což nám umožňuje elektronicky vychylovat ultrazvukový svazek a případně ho fokusovat.

 

Pokud je počet měničů sondy dost velký je možno na vytvoření svazku použít jen určitý počet měničů (např. 16 až 128) a postupným buzením svazku elektronicky posouvat podélně apertury sondy. Tak se dá bez nutnosti pohybu sondy realizovat B-scan, tzn. zobrazení průřezu prozvučovaného materiálu v určitém délkovém úseku.

 

Výhody této metody jsou:

 

    • Je možné provádět kontrola všemi úhly současně ( úhlový sektor S-Scan ). Kontrola tedy probíhá i úhly, které nejsou předepsané a je schopná detekovat vady s nevhodnou orientací. 
    • Při zkoušení svarů je možnost z jediného místa pokrýt celý objem svaru. Tzn. kontrola v konstantní vzdálenosti od osy svaru. 
    • Díky elektronickému naklánění měničů je možnost kontroly ze špatně přístupných míst. Tohoto lze využít např. při kontrola turbínových lopatek, nátrubků tlakových nádob atd. 
    • Vizualizace prozvučení svaru ==> přímo vidíme polohu vady ve svaru. To umožňuje funkce Overlay ( šablona svaru ) , která profil svaru zobrazí v měřítku na obrazovce přístroje.

 

Velmi obdobnou aplikací ultrazvukové kontroly je EMAT. EMAT ( z angl. originálu ElectroMagnetic Acoustic Transducer ) Metoda EMAT se používá ve feromagnetických materiálech a pracuje na principu vzniku Lorencovy síly v magnetickém poli, které vytvoří EMAT sonda. Vhodnou orientací tohoto pole vzniká ultrazvuková vlna, která vniká do materiálu. Výhodou tohoto zkoušení je, že EMAT nepotřebuje oproti klasickému ultrazvuku pro transport ultrazvukové vlny do materiálu vazební prostředek ( olej,vazelína nebo voda ). Tato metoda je nejčastěji používána pro kontinuální snímání tloušťky stěny, ale v současné době je i schopna zkoušení úhlovou sondou.

 

Firma je pro tuto metodu vybavena :

 

    • ruční ultrazvukové přístroje DIO 562 firmy Starmans, USM 35X a Phasor XS firmy GE Inspection - ultrazvukové sondy firmy Starmans a Krautkrämer - zařízení EMAT firmy Starmans