JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Vizuální metoda (VT)

Vizuální kontrola je základní a nejstarší nedestruktivní metoda pro zjišťování povrchových vad výrobků, svarů, součástí a pro posouzení stavu jednotlivých dílů různých zařízení. Vizuální kontrola by měla vždy předcházet jiné nedestruktivní metodě, protože může odhalit vady, které mohou bránit správnému provedení či vyhodnocení výsledků jiné nedestruktivní metody. Pro kvalitní provedení vizuální kontroly je nutno znát konstrukci kontrolovaného zařízení, technologii výroby kontrolovaného výrobku, druhy vad a jejich příčiny vzniku. Kvalita vizuální kontroly se opírá o dlouholeté zkušenosti pracovníka provádějícího tuto kontrolu.

 

Vizuální kontrolu dělíme na přímou a nepřímou.

 

Přímá vizuální kontrola

Tuto kontrolu je možno provádět pouze tam, kam se může operátor fyzicky dostat. Při této metodě je používán zrak operátora, popřípadě jednoduché pomůcky.

 

Firma je vybavena těmito pomůckami:

 

    • lupy, teleskopické zrcátko, svítilny
    • měrka pro kontrolu svarů
    • digitální fotoaparát SONY s vysokým rozlišením.

 

Nepřímá vizuální kontrola

Místa nepřístupná pro oko operátora, jsou kontrolována tzv. ohebným endoskopem. Z této kontroly je možno pořizovat fotodokumentaci či filmový záznam..

Firma je pro nepřímou kontrolu vybavena 10m ohebným videoendoskopem EverestVIT PLF 500D.