JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Rozšíření kvalifikace NDT personálu

Naše firma již třetím rokem spolupracuje se společností ŠKODA Transportation a.s.  , která mimo výroby kolejových vozidel provádí i jejich údržbu.
Nedestruktivní  zkoušení na opravovaných provozovaných kolejových vozidlech spadá  pod dohled Drážního úřadu České republiky .
Kvalifikace NDT personálu kolejových vozidel musí splňovat podmínky normy EN 473 a hlavně  kodexu UIC 960 V.
Byli jsme tedy nuceni tuto kvalifikaci získat. Není to jednoduchá záležitost, museli jsme absolvovat školení a hlavně pro nás ( „ multisektor  “ ) trochu jiné zkoušky, než na jaké jsme byli doposud zvyklí.  
Po několika úspěšných a neúspěšných zkouškách jsme jako první „ civilní“ firma získali certifikáty pro všechny metody používané na železnici ve stupni Level 2 a Level 1.  
Byla to pro nás zajímavá zkušenosti a věříme, že nám otevře další možnosti poskytování služeb v nedestruktivním zkoušení.
Certifikáty dle UIC 960 V jsou zveřejněny ve složce Certifikáty  ( CPD ) .

S pozdravem Ing. Jiří Štemberk