JP Smooth Gallery Module

Image 1 title

type your text for first image here

Image 1 title

Elektrárna Dukovany

Pracujeme pro energetiku

Elektrárna Dukovany

Loděnice

Pracujeme pro lodní dopravu

Loděnice

Náš kolektiv

Můžeme pracovat i pro vás

Náš kolektiv

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Dohledání vad na výkovku rotoru parní turbíny

Firma NDT servis s.r.o. byla přizvána k dohledání a přesnému odměření ultrazvukových nálezů na výkovku parní turbíny Siemens.

 

Dohledání bylo provedeno dvěma sondami:

 

    • Technika Phased Array ( sektorové zobrazení )
    • Klasická odrazová technika dvojitou úhlovou sondou VS70

 

Pro tuto zkoušku byl vyroben speciální etalon, který je zobrazen na obrázku č. 1.

Na obr.č. 2 je znázorněný sektorový záznam Phased Array z této měrky.

Na obr.č. 3 je sektorový záznam z kontrolované lokality.

Pod úhlem cca 350 ÷ 400 je vidět 5 indikací . Nacházejí se v hloubce 15 ÷ 25 mm. Maximální velikost cca DKSR = 1,5 mm . Největší vada je v hloubce cca 15 mm ( červená šipka ) . Klasickou technikou ( dvojitou úhlovou sondou ) tyto vady nalezeny nebyly . Na obrázku č. 4 je znázorněna poloha sondy.

 

S pozdravem Ing. Jiří Štemberk